Rozpis

rozpis ve formátu pdf

CENA STŘEDNÍ MORAVY 2012

Pořadatel
Klub orientačního běhu Konice
ředitel
Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí
Daniel Vláčil R2
stavitelé tratí       
E1 – Jakub Zimmermann R3 a Hana Hlavová R3
E2 – Josef Procházka R2
E3 – Ladislav Grepl R2

Datum konání
29. června – 1. července 2012

Centrum
Okrouhlá – Melkov (louka – kemp) GPS: 49°30’54.962″N 16°43’3.972″E

Prezentace
Pátek 29. 6.    do 16.30 v centru E1
E2 a E3          do 10.30 hodin v cíli

Časový program
pátek 29. 6. – E1 – sprint, 000 = 17.00 hod., Boskovice – zámek
(10 km – 49°29’5.549″N, 16°39’27.996″E)
sobota 30. 6. – E2 – klasická trať, 000 = 11.00 hod., Melkov
(49°30’54.962″N 16°43’3.972″E)
sobota 30. 6. – doprovodný závod štafet dvojic, 000 = 18.30 hod., Melkov
(49°30’54.962″N 16°43’3.972″E)
neděle 1. 7. – E3 – klasická trať – hendikepový start, 000 = 11.00 hod., Melkov
(49°30’54.962″N 16°43’3.972″E)

Přihlášky
Využívejte přihláškový systém OB Haná (http://obhana.cz/prihlasky.asp)
Výjimečně (neregistrovaní a cizinci) e-mailem na adresu hlava@iresta.cz . Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď!!
Uzávěrka přihlášek je 15. června 2012, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Ubytování
Stanový kemp – louka pro stany a auta, mobilní WC, napojení pitné vody, mytí. Kemp bude otevřen v pátek 29. 6. ve 12.00 hod. a uzavřen v neděli 1. 7. v 16.00 hod.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje, můžete ho nalézt mj. na www.boskovice.cz, www.boskovicko.cz, www.obecsuchy.cz.

Parkování
Poplatek za parkování činí 60 Kč/auto (hradí se při příjezdu). Pro neubytované v kempu bude vyhrazeno parkoviště do 300 metrů od centra, poplatek 20,- Kč/auto/den.
Parkování v centru E1 bude na veřejných parkovištích v Boskovicích.

Mapy
E1 – 1 : 5 000, ekv. 2,5 m, stav 2011 autor Petr Hranička.
E2, 3 – 1: 10 000, ekv. 5 m, stav 2012. Autoři Petr Mareček, Bohumil Háj a Jakub Háj.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén
E1 městská zástavba, park.
E2 a E3 kopcovitý, v Z části hřeben, z něhož vycházejí boční hřebeny s erozními rýhami a kamennými srázy, ve V části prudký svah, porostově pestrý.

Kategorie, tratě
DH10N, D10C, D12A, D14A, D16B, D18B, D21A, D21B, D35B, D35C, D45B, D45C, D55
H10C, H12A, H14A, H16B, H18B, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, H45B, H45C, H55B, H55C, H65
P, HDR
Předpokládané časydle Soutěžního řádu Hanácké oblasti v orientačním běhu.

Přibležné délky tratí a předpokládané časy vítězů najdete v sekci tratě.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
V kategoriích žactva lze získat licenci A resp. B, v kategoriích dorostu B lze získat licenci B.

Upozornění
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Trať DH10N je fáborkovaná, tratě D,H10C jsou nefáborkované a nebude na ně připuštěn doprovod. Pro závodníky s doprovodem je určena trať HDR.

 
Vklady, poplatky

Přihlášky doručené do 15.6.2012
Žactvo, D55 a H65 240 Kč, resp. 90 Kč/etapu
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapu
Ostatní 330 Kč, resp. 130 Kč/etapu
Přihlášky doručené do 24.6.2012
Žactvo, D55 a H65 300 Kč, resp.120 Kč/etapu
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapu
Ostatní 400 Kč, resp. 160 Kč/etapu
Přihlášky doručené později
Žactvo, D55 a H65 400 Kč, resp. 150 Kč/etapu
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapu
Ostatní 550 Kč, resp. 200 Kč/etapu

Kemp – 180 Kč/pobyt

Členům reprezentačního družstva juniorů a dospělých, kteří se přihlásí v řádném termínu, nabízíme účast na našich závodech zdarma. V přihláškovém systému stačí uvést poznámku – RD.
Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu KOB Konice, Tyršova 397, Konice, u KB Prostějov, číslo 14336701/0100, vs. 296XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOB.

Ražení
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,– Kč. Poplatek za půjčení čipu bude 20,- Kč/etapa.

Informace
www.csm12.kobkon.cz
Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty
Písemné proti vkladu 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu.

Předpis
Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Občerstvení
Pořadatelé budou ve spolupráci s Pivovarem LITOVEL v centru provozovat bufet – pivo, limo, a jiné regionální speciality.

Doprovodné závody
K účasti na podvečerním doprovodném závodě štafet dvojic se můžete hlásit při prezentaci a v cíli E2 do 13.00 hodin. Vklad ve výši 50,- Kč/osoba bude splatný při prezentaci.

V Konici 20. února 2012

Miroslav Hlava                                                             Daniel Vláčil
ředitel závodu                                                             hlavní rozhodčí