Příjezd do kempu

S komplikacemi se potkáte při příjezdu do kempu. Na silnici Okrouhlá – Melkov se kope kanalizace a příjezd je v obci omezen. Silnice je obtížně průjezdná, protože stavební práce budou probíhat v pátek i v sobotu. Vyznačili jsme proto objízdnou trasu, která vede v severní části obce.
Doporučujeme však příjezd z druhé strany údolím říčky Bělé, kde je nově opravená silnice. Ta začíná v místě zvaném NA PILCE, které je na silnici Kořenec – Šebetov. Vše je znázorněno na tady.

Comments are closed.